Jak jsme důstojně oslavili 100 let Československa

Oslavy 100. výročí založení republiky v zahraničí pojali tamní Češi a Slováci různě. O tom, jak se dá oslavovat za tónů vážné hudby, napsali do české redakce Radia Praha manželé Jiří a Eva Svobodovi ze Švýcarska:

Začalo to celkem nevinně. Naše hlavní kantonální město Solothurn zve každoročně občany na novoroční koncert. Když během závěrečného aperitivu procházel náhodou kolem naší skupiny dirigent Zehnder, vyjádřili jsme mu pochvalu nad výkonem orchestru a výběrem skladeb. Když jsme se zmínili o tom, že se nám moc líbil „Pochod gladiátorů“ od Julia Fučíka, zeptal se nás, jak to, že ho známe. A my jsme mu řekli, že pocházíme z Československa. „Dann kann ich Ihnen „Dobrý den“ sagen,“ odpověděl. Pak jsme společně diskutovali a byli jsme si vzájemně sympatičtí. Sám nám sdělil, že působil 3 roky v Praze pod vedením dirigenta Bělohlávka. Na závěr setkání nás pan Zehnder seznámil se svým plánem, který se z našeho pohledu jevil přímo geniálně. Chtěl v srpnu 2018 v rámci každoročního hudebního festivalu „Murten classics“ uvést Smetanovu Mou vlast jako vzpomínku na Pražské jaro a rok 1968. To se nám samozřejmě moc zamlouvalo!

Vzpomínka na Pražské jaro

Časem jsme se seznámili i s ředitelkou festivalu paní Jacqueline Keller. Koncert byl naplánován na 16. srpna 2018. Paní Keller nám přislíbila přednostní přidělení vstupenek. K našemu údivu pan dirigent Zehnder angažoval na „Mou vlast“ Janáčkovu filharmonii z Ostravy!

Z oslav 100 let od vzniku Československa

Na naši výzvu (zúčastnit se koncertu) se přihlásilo kolem 100 Čechů. Přitom míst v zámku Murten, kde se za krásného letního počasí koncert konal, bylo asi 400! Na začátku koncertu měla krátký proslov spolková radní paní Simonetta Sommaruga (vládu ve Švýcarsku tvoří 7 spolkových radní a ona je jednou z nich). Její projev v němčině ukončila česky: „Přeji Vám pěkný večer!“. Ještě před koncertem přišlo pozvání na aperitiv od „Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku“, na které zavítali i pan Grulich ze Senátu ČR s doprovodem a zástupci velvyslanectví České i Slovenské republiky. Současně zde byla instalována výstava „Československý exil 20. století“, zhotovená Sokolskou župou švýcarskou se svolením spoluautorů výstavy pod vedením pana dr. Miroslava Krupičky. Výstava byla poprvé uveřejněna na podzim 2016 na Jungmannově náměstí v Praze a odhalena tehdejším ministrem kultury panem Hermanem. Koncert byl pro nás, exulanty, emocionálně velmi nabitý.

Myslíme si, že to byla důstojná oslava 100 let od vzniku Československa a vzpomínka na 50 let našeho exilu zde ve Švýcarsku.

klíčová slova:
  • Krajané
Spustit audio