Česká škola bez hranic Rhein-Main zorganizovala Oslavy sametu

Krajané ve Frankfurtu nad Mohanem si připomněli 30. výročí sametové revoluce. O víkendu v parku Rothschildů zasadili tzv. lípu Václava Havla, kterou jako symbol přátelství darovali městu Frankfurt. Přišlo sem na 150 hostů. Vysazení lípy má pro českou komunitu historický význam, neboť tím vzniklo poprvé oficiální veřejné místo pro setkávání Čechů.

Pod heslem ‚Lidé tvoří dějiny‘ měli návštěvníci možnost sledovat a spoludotvářet časovou osu, vyrábět transparenty a vlajky na listopadovou demonstraci podle dobových předloh. Byl tu i obchod z dob socialismu s přehledem cen a ukázkou zboží či fotokoutek pro pořízení památky v pionýrském kroji. Návštěvníci si také vyslechli povídání pamětníků.

Součástí dne byla také veřejná projekce filmu žáků 4. a 5. třídy o životě Petra Brösslera, který vznikl v rámci projektu Příběhy našich sousedů ve spolupráci s Post Bellum. Paralelně s vysázením lípy se setkali čeští krajané, kteří vyjádřili spolku Milion chvilek pro demokracii svůj souhlas s aktivitami.

První bohoslužba v českém jazyce


V neděli se konala slavnostní česko-německá bohoslužba v císařském chrámu (kostel sv. Bartoloměje) ve Frankfurtu nad Mohanem. Mše byla v tomto kostele sloužena historicky poprvé v českém jazyce, ačkoliv jeden z mezních okamžiků historie kostela ovlivnil český král Karel IV., který uzákonil, že Frankfurt bude korunovačním místem římských císařů. Kostel pak vystavěl architekt Madern Gerthener, který se jako učeň pod vedením Petra Parléře podílel na výstavbě katedrály sv. Víta v Praze.

Nedělní slavnostní mše připomněla klíčové okamžiky česko-německých dějin, zazněly vzpomínky na 17. listopad 1939 a 1989 nejen z pohledu české a slovenské komunity. Na průběhu mše se aktivně podílely také děti českých krajanů. Nedělních oslav v katedrále se zúčastnilo přes 300 věřících, z toho přibližně 80 českých a slovenských krajanů.

klíčové slovo:
  • Krajané
Spustit audio