Alexandr Vacek oslavil v Žytomyru významné životní jubileum

Sbormistr českého původu Alexandr Vacek oslavil v Žytomyru, kde dlouhá léta působí, šedesáté narozeniny. Je čestným občanem Vinnice, zasloužilý umělec Ukrajiny, vokální pedagog a skladatel.

Pokud se na ukrajinské Volyni zeptáte na jméno fenomenálního dirigenta, každý Vám bez dlouhého zaváhání odpoví Alexandr Vacek. Kromě krajanů však málokdo ví, že působil i několik let v Brně.

Alexander Vacek se narodil 13. 11. 1955 v rodině volyňských Čechů ve městě Vinnica na střední Ukrajině. Oba jeho rodiče, kteří byli lékaři, rádi tancovali a zpívali. Otec hrál na řadu hudebních nástrojů a ovlivnil tak synovu profesní dráhu. Vacek vystudoval hudební obor na Pedagogickém institutu ve Vinnici, dirigování a sbormistrovství na Státní hudební akademii A. V. Něždanovové v Oděse.

Svou profesní dráhu začal Alexandr Vacek jako učitel dirigování a sbormistr ve Vinnici. V osmdesátých letech se stal uměleckým šéfem Filharmonického sboru a orchestru v Žytomyru a v roce 1986 založil osmdesátičlenný smíšený pěvecký sbor Oreya, se kterým se zúčastnil mnoha evropských i světových sborových festivalů a získal celou řadu významných úspěchů na mezinárodních sborových soutěžích, např. se sborem v roce 1990 reprezentoval Ukrajinu na Mezinárodním festivalu Bridges of Songs (Estonsko, Tallin).

Pěvecký sbor Oreya

Sbor Gaudeamus posbíral řadu ocenění


Od roku 1996 do roku 2003 žil Alexandr Vacek se svou rodinou v Brně. Založil tu smíšený studentský pěvecký sbor Gaudeamus, se kterým pořádal koncerty a účastnil se festivalů a soutěží. Sbor spolupracoval například s Janáčkovou Operou Národního divadla v Brně, s Filharmonií Brno, s pěveckým sborem „Oreya v Žytomyru či s European Johann Strauss Orchestra.

Gaudeamus se stal v roce 2002 nejlepším studentským sborem v České republice. Jeho členy byli převážně studenti a absolventi brněnských vysokých škol. Vacek působil také jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde vyučoval intonaci a sborové dirigování.

Krajané v žytomyrském spolku

V roce 2002 získal sbor Gaudeamus na 17. Mezinárodním festivalu akademických sborů v Pardubicích v kategorii smíšených sborů několik zvláštních ocenění. Například zvláštní cenu za přesvědčivý dirigentský výkon pro sbormistra Alexandra Vacka i celkové vítězství Grand Prix. Vacek byl zvolen také členem Mezinárodní federace sborové hudby. Reprezentoval ČR jako jediný její zástupce ve 40 ti členné mezinárodní porotě na 2. World Choir Games (Světové sborové olympiádě) v Jižní Koreji.

Od roku 2003 je jméno Alexandra Vacka zapsáno jako významná osobnost hudebního světa v encyklopedii Who is Who. V současné době má Vackův komorní sbor 30 zpěváků. Nacvičují a vystupují s repertoárem od ukrajinských a světových klasiků po díla současných skladatelů v Žytomyru, ve Vinnici, Lvově a dalších městech nejen na Ukrajině. Vstupenky na Oreyu bývají dlouho dopředu vyprodány.

klíčové slovo:
  • Krajané
Spustit audio