"Když jsem tehdy před 40 roky přišel s malým zavazadlem, nečekala na mne žádná ,zaběhlá farnost', žádný kostel, byt, kancelář, spolupracovníci... A tak jsem ji začal zakládat," vzpomněl papežský prelát mons. Pavel Kučera během promluvy k našim krajanům při bohoslužbě na rozloučenou. K 30. červnu 2006 totiž česká katolická farnost v arcidiecézi Bamberk ukončila svou činnost. Mons. Kučera zároveň po 15 letech završuje své působení delegáta pro duchovní péči Čechů v Německu při Německé biskupské konferenci.

Mons. Pavel Kučera, foto: Aleš PalánMons. Pavel Kučera, foto: Aleš Palán"Naše farnost nebyla velká, ale byla věrná," říká mons. Kučera. I to je důvod, proč své ovečky úplně neopustí a v budoucnu se bude pohybovat mezi Německem a Českou republikou.

Důvodů, proč farnost končí svou činnost, je hned několik. Tím hlavním je však velmi špatná finanční situace katolické církve v Německu. "Mnozí musejí slučovat farnosti, nepřijímají zaměstnance a ruší cizinecké duchovní správy, které mají menší zastoupení," vysvětluje mons. Kučera. Dalším důvodem je i jeho věk – 74let, a nakonec i nedostatek nových kněží z Česka. V Německu nyní zůstane pouze jediný český kněz, P. Bohuslav Švehla.

ZirndorfZirndorfPavel Kučera má stále v paměti dubnovou noc v roce 1950, během které byly zavřeny všechny řeholní řády. Byl mezi těmi, kterým se podařilo z komunistického Československa utéci do Německa. Jeho přání vystudovat na kněze totiž bylo ve zdejších poměrech nesplnitelné. Vysvěcen byl 22. srpna 1965 v Německu. Od roku 1966 působil
v uprchlickém táboře Zirndorf a staral se tam o české krajany, kteří se většinou snažili emigrovat do Ameriky nebo do Kanady.

"Ze začátku jsem tam dojížděl na víkendy.V sobotu jsem učil děti náboženství, poskytoval duchovní vedení, pomáhal lidem, kteří si chtěli dát dohromady svůj náboženský život. Byla to pěkná pastorace," říká kněz. Vzpomíná, že po okupaci byl tábor přeplněn, jezdily sem i desetitisíce lidí. "Po roce 1969 se nám podařilo založit celou síť misií v naší mateřštině - ve městech Mnichov, Stuttgart, Kolín, Frankfurt, Norimberk atd. Byly časy, kdy jsme měli v neděli na území Německa až na dvacet bohoslužeb v češtině." V Zirndorfu, kde je stále mnoho uprchlíků z Afriky, Ukrajiny, zemí bývalé Jugoslávie a dalších, ještě donedávna vedl bohoslužby v táborové kapli.

Za svou činnost v exilu a za pomoc našim uprchlíkům obdržel v roce 2000 vyznamenáni České republiky - medaili za zásluhy o stát. Na otázku, co pro něj konec "jeho" české farnosti znamená, P. Kučera odpovídá: "Nikdy jsem neměl problém s Boží vůli. A vždycky jsem nakonec žasnul, jak Pán stavěl mozaiku mého života."


Zdroj: Katolický týdeník