Běla Gran Jensen, foto: Milena ŠtráfeldováBěla Gran Jensen, foto: Milena Štráfeldová Běla Gran Jensen na pražské Univerzitě Karlově studovala severské jazyky. Patřila do širšího okruhu Jana Palacha, který se v lednu 1969 na protest proti probíhající normalizaci československé společnosti upálil. Běla Jensen ve stejném roce emigrovala do Norska. Do Československa se mohla vrátit až po listopadu 1989. Jako mnoho dalších čs. exulantů se hned v prvních polistopadových dobách snažila pomoci. Obraceli se na ni například lékaři z dětské nemocnice v Praze s prosbami o finanční příspěvek na nutné opravy budovy nebo na obnovu zastaralého zdravotnického vybavení. Běla Gran Jensen tehdy přišla s nápadem, aby děti v českých školách kreslily vánoční obrázky, které pak v Norsku sama prodávala. To byl základ finanční sbírky, ve které se do dneška sešlo už víc jak sto milionů korun. Pomohla tak nejen českému zdravotnictví, zejména dětským léčebnám, ale postupně se hnutí Stonožka zapojovalo i do pomoci dětem ve válečných oblastech, jako je Bosna, Kosovo, Irák či Afghánistán. Jensenová přitom těsně spolupracuje s českou armádou, jejíž jednotky v těchto místech působily či působí. V r. 1996 Běle Gran Jensen udělil prezident Václav havel medaili Za zásluhy.

Milena Štráfeldová